ARFID - Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder

Gepubliceerd op 28 februari 2023 om 18:00

ARFID is een eetstoornis waar we niet veel over horen, noch over weten. Vandaag willen we toch even stilstaan bij deze vorm en jullie een beetje meer uitleg geven.

Hierbij willen we benadrukken dat wij geen professionals zijn, heb je vragen of twijfels over je gezondheid, contacteer dan je huisarts.

Wat is ARFID?

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), of vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis, is een eetstoornis die pas recent als psychische aandoening wordt gecategoriseerd. Vroeger werd de eetstoornis gecategoriseerd als Eating Disorder, Not Otherwise Specified of EDNOS.

ARFID verschilt sterk van andere eetstoornissen, omdat de fixatie minder bij het uiterlijk of op het gewicht ligt, maar bij angst voor het voedsel zelf. Deze eetstoornis kan enorm veel verschillende vormen aannemen. Personen die ARFID hebben vermijden uit angst voedsel met een bepaalde kleur, textuur of smaak, of uit angst dat ze zullen overgeven of het niet zullen verteren. Er kan sprake zijn van een angst voor voedsel van een bepaalde kleur, angst voor verteringsproblemen bij het eten van bepaald voedsel, angst voor verstikking waardoor er enkel nog vloeibaar voedsel geconsumeerd wordt, …

Men spreekt van ARFID als het gedrag leidt tot gewichtsverlies, groeistoornissen en ernstig tekort aan voedingsstoffen. De stoornis komt het meest voor bij kinderen.

ARFID kan je onder andere herkennen door volgende zaken (dit is een geen limitatieve opsomming!):

 • Abnormaal eetgedrag: te weinig en/of extreem selectief eten.
 • Weigeren van voedsel met een bepaalde kleur, geur of structuur.
 • Gebrek aan eetlust, geen interesse in eten.
 • Angst om te eten vanwege verwachte gevolgen als verslikken, braken of stikken.
 • Moeilijkheden met het verteren van bepaald voedsel.
 • Alleen kleine porties eten.
 • Beduidend gewichtsverlies.
 • Groeiachterstand bij kinderen.
 • Beduidend tekort aan bepaalde voedingsstoffen en daardoor nood aan voedingssupplementen en soms zelfs sondevoeding.
 • Duidelijk verband met het psychosociaal functioneren.

Dus: ARFID is een eetstoornis waarbij te weinig en/of te selectief gegeten wordt, wat ernstige negatieve gevolgen heeft voor zowel de psychische als fysieke gezondheid van de persoon. Ondanks het eetpatroon/eetgewoonten spreken we niet over Anorexia Nervosa, omdat de fixatie niet op het uiterlijk en/of het gewicht ligt, maar op de angst voor het voedsel zelf.

ARFID in de DSM-5.

In de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wordt deze eetstoornis nog opgesplitst in een aantal subtypes:

 1. Het type waarbij er een gebrek is aan interesse in eten en voeding.
 2. Het type waarbij bepaalde voeding wordt vermeden vanwege de sensorische eigenschappen ervan.
 3. Het type waarbij ernstige zorgen of angst voor de aversieve consequenties van eten of (bepaalde) voeding een grote rol spelen.

Aangezien ARFID pas heel laat (2013) gezien werd als een psychische aandoening, is er nog maar weinig bewijs over het bestaan van/de onderverdeling in deze subtypes.

Oorzaken en comorbiditeit.

Oorzaken (dit is opnieuw geen limitatieve opsomming!):

 • Traumatische ervaringen.
 • Genetische factoren.
 • Organische factoren (bv. intoleranties).
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (bv. personen met ASS).
 • Emotionele en relationele problemen.

Comorbiditeit: ARFID komt vaker voor bij mensen met autismespectrumstoornis en ADHD en bij mensen die gezondheidsproblemen hebben (gehad).

Bedankt om hier jullie tijd voor te nemen!

Heb jij of heeft iemand in je omgeving de diagnose ARFID en wil jij ons iets meer vertellen hierover? Stuur ons een berichtje op instagram!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.