Eetbuistoornis - Binge Eating Disorder.

Gepubliceerd op 1 maart 2023 om 18:00

Er hangen nog heel veel stigma’s rond deze eetstoornis, daarom vinden wij het belangrijk jullie een beetje meer informatie te geven over deze eetstoornis.

Belangrijk! Wij zijn geen professionals, heb je vragen of twijfels over je gezondheid of die van je naasten, contacteer dan je huisarts.

Wat is BED?

Eetbuistoornis is een eetstoornis, waarbij de persoon in kwestie grote hoeveelheden eten op een korte periode eten. Dit noemen we eetbuien. Belangrijk hierbij is te vermelden dat tijdens een eetbui de persoon in kwestie het gevoel heeft geen controle te hebben over wat ze doen. Daarnaast gaat het over objectieve eetbuien, andere personen zouden de hoeveelheid eten dus ook als ‘veel’ bestempelen. Eetbuistoornissen komen bij mensen voor uit alle lagen van de bevolking, en uit onderzoek is gebleken dat het één van de meest voorkomende eetstoornissen is, het is veel vaker voorkomend dan Anorexia Nervosa, een eetstoornis die veel bekender is.

Een eetbui is dus een moment waarop dat de persoon in kwestie een grote hoeveelheid voedsel consumeert over een heel korte periode. Een eetbui is geen keuze, en ze zijn verre van leuk. Mensen kunnen het moeilijk vinden om te stoppen tijdens een eetbui, zelfs als ze dat willen. Sommige mensen met een eetbuistoornis hebben beschreven dat ze zich niet verbonden voelen met wat ze doen tijdens een eetbui, of zelfs moeite hebben om te onthouden wat ze daarna hebben gegeten.

Het verschil met bijvoorbeeld Boulimia Nervosa, waarbij eetbuien ook een symptoom zijn (hier kan er ook sprake zijn van subjectieve eetbuien), is dat er bij deze eetstoornis geen sprake is van compensatiegedrag, door bv. te braken. Wel kan het zijn dat ze vasten tussen de eetbuien door.

Eetbuien kennen verschillende kenmerken: zo kan het zijn dat de persoon tijdens de eetbui veel sneller eet, eten tot je onaangenaam vol zit, grote hoeveelheden eten zonder fysieke honger, alleen eten uit schaamte voor de hoeveelheid die wordt gegeten, en gevoelens van walging, schaamte of schuld tijdens of na de eetbui.

Volgens de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zal iemand die gedurende ten minste drie maanden minstens één van deze verontrustende eetbuien per week ervaart, waarschijnlijk de diagnose eetbuistoornis krijgen.

Eetbuien kunnen worden gepland als een ritueel of ze kunnen eerder spontaan zijn. Wanneer die eetbui-drang er is kunnen mensen veel moeite doen om toegang te krijgen tot voedsel, bv. voedsel eten dat is weggegooid of dat niet van hen is. Eetbuien vinden meestal privé plaats, hoewel de persoon buiten zijn eetbuien ook gewone maaltijden kan eten. Mensen met een eetbuistoornis kunnen ook hun dieet beperken of bepaalde regels met betrekking tot voedsel invoeren - dit kan ook leiden tot eetbuien als gevolg van honger en gevoelens van ontbering. Mensen hebben vaak schuldgevoelens en walging over hun gebrek aan controle tijdens en na eetbuien, wat die cyclus van negatieve emoties, beperking en daardoor weer eetbuien in stand kan houden.

Hoe ontstaan eetbuien?

Er zijn heel veel zaken die ervoor kunnen zorgen dat iemand de drang om een eetbui te doen krijgt. Dit kan komen door moeilijke gevoelens, zoals wanneer ze veel stress hebben, of zich overweldigd voelen, maar het kan ook komen omdat mensen juist heel gelukkig of euforisch zijn. Het kan ook zijn dat de eetbuien eerder een gewoonte worden, wanneer zich bepaalde zaken voordoen. Hier is dus geen eenduidig antwoord op, en om inzicht te krijgen in je eetbuien bespreek je dit best met je hulpverleners.

Heb jij BED of iemand van je naasten en wil je je verhaal doen? Stuur ons dan zeker een berichtje op Instagram!

Heb je vragen over je gezondheid, contacteer je huisarts of je hulpverleners!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.