Anorexia Nervosa - Atypische Anorexia

Gepubliceerd op 3 maart 2023 om 18:00

In deze blogpost willen wij jullie graag een beetje meer informatie geven over Anorexia Nervosa. We willen hier echter benadrukken dat ondanks de verschillende criteria voor het stellen van de diagnose, deze eetstoornis er anders kan uitzien bij iedere persoon.

Daarnaast zijn wij geen professionals, bij vragen of twijfels over je gezondheid, contacteer je best je huisarts.

Wanneer we ‘anorexia’ horen, stellen we ons direct broodmagere meisjes voor. Velen hebben de indruk dat het alleen gaat over “mager willen zijn”. Er is echter veel meer aan de hand dan dat.

We beginnen bij het begin.

Hoe ziet de theorie er vandaag uit? Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er wordt voornamelijk een onderscheid gemaakt tussen twee types:

 • Restrictief type: Hierbij zien we dat personen restrictiever gaan eten. Ze kunnen hongersignalen negeren, of die kunnen na een tijd uitblijven. We zien zaken zoals vasten, maaltijden overslaan, liegen rond eten/gegeten hebben, … Daarnaast zien we dat wanneer er gegeten wordt, dit volgens bepaalde regels gebeurt. Er is vaak sprake van een lijst van verboden voedsel, maar ook niet altijd. Hoofdzakelijk wordt er alles aan gedaan om hun calorie inname te beperken, dit in zo’n extreme mate dat deze insufficiënt is voor hun leeftijd, lengte, metabolisme, … Er wordt dus wel gegeten, maar restrictiever, de mate waarin dit gebeurt hangt af van persoon tot persoon. Hier zien we geen vormen van compensatie, door bv. purgeren. Overmatig bewegen is wel mogelijk.
 • Purgerend type: Mensen met het eetbuien/purgerend type/het gemengd type zullen ook een restrictief eetpatroon ontwikkelen, overmatig bewegen, vasten, diëten, … Maar daarnaast hebben zij ook last van eetbuien (meer over eetbuien: artikel BED), die ze zullen compenseren door bv. te purgeren, laxeermiddelen te gebruiken, …

Anorexia Nervosa draait om veel meer dan “gewoon eten” en gewicht.

Wanneer de diagnose Anorexia Nervosa gesteld wordt, wordt hierbij gebruik gemaakt van de criteria uit de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Hierbij is extreem ondergewicht één van de criteria.

Toch zien we dat er veel meer aan de hand is dan het hebben van ondergewicht. En dat is ook belangrijk om te weten, aangezien veel mensen denken dat omdat ze een normaal BMI hebben, ze geen anorexia hebben, ondanks dat er wel sprake is van de andere criteria, zoals een heel restrictief eetpatroon.

In de eerste plaats is het belangrijk te vermelden dat mensen met anorexia zichzelf niet mager vinden. Ze kunnen ondanks (vaak ) hun ondergewicht naar zichzelf kijken in de spiegel en zichzelf nog te dik vinden. We zien bij hen ook een enorme angst om bij te komen. Dit kan dan ook gepaard gaan met een extreme fixatie op het nummertje op de weegschaal. Belangrijk hierbij is dat we even willen vermelden, dat die angst om bij te komen of dik te zijn, in veel gevallen niet de oorzaak is van het ontwikkelen van een eetstoornis (meer over de oorzaken van eetstoornissen: artikel). We kunnen dus concluderen dat het hebben van anorexia, maar ook andere eetstoornissen, gepaard gaat met een verstoord lichaamsbeeld.

We zien ook dat mensen met anorexia bijna elk moment van de dag bezig zijn met/nadenken over eten, compenseren, … Ook hun stemming is heel sterk afhankelijk van wat ze moeten/kunnen/niet kunnen op vlak van eten en compenseren. Ze hebben na verloop van tijd een lijst aan regels en routines in hun hoofd die dwangmatig gevolgd moet worden omdat ze zich anders slecht voelen, schamen, mislukt voelen, controle (lijken) te verliezen, …, of dat is toch wat dat stemmetje in hun hoofd hen wijsmaakt.

En wat nu? Wat zijn de gevolgen van het hebben van Anorexia Nervosa?

Hier is geen eenduidig antwoord op, aangezien iedere persoon anders is, de duur van de eetstoornis hierin meespeelt, …

Maar, hier lijsten we wel enkele gevolgen voor jullie op:

Lichamelijke gevolgen:

 • Verstoord honger- en verzadigingsgevoel.
 • Het uitblijven van de menstruatie (met mogelijke onvruchtbaarheid tot gevolg).
 • Het vaak koud hebben.
 • Last hebben van maag- en darmklachten.
 • Door het braken: tandprobleem, beschadiging van de slokdarm en keel.
 • Lanugo-beharing.
 • Problemen met hart en bloedvaten.
 • Botafbraak, spierverzwakking.
 • Verkleinen van de maag, waardoor minder voedsel verteerd kan worden.

Sociale gevolgen:

 • Steeds vaker conflicten met naasten.
 • Weinig voeling met hun eigen persoonlijkheid buiten de eetstoornis, weten niet meer wat ze leuk vonden, waar ze energie uithaalden, …
 • Problemen op school/werk, door verminderd functioneren, afwezigheid, verminderde concentratie.
 • Laag libido.

Emotionele gevolgen:

 • Vervlakte of juist heel intense gevolgen.
 • Last van concentratieproblemen.
 • Depressieve gevoelens.
 • Verminderd gevoel van zelfwaardering.
 • Lichaamsbeleving is verstoord.

Atypische eetstoornissen - Atypische Anorexia.

We hadden het eerder al over bepaalde criteria voor het stellen van de diagnose van Anorexia Nervosa. Personen met een atypische eetstoornis hebben veel criteria van een eetstoornis, maar niet allemaal, dit geldt voor ongeveer elke eetstoornis. 

Dit geldt ook voor Atypische Anorexia.

Hierbij komt het er dus op neer dat je niet voldoet aan alle criteria om van Anorexia Nervosa te spreken. Zo kan bv. je gewicht redelijk normaal zijn, je niet veel gewicht verliezen op een korte periode, … , maar heb je bv. wel last van angst rond eten, angst om bij te komen, een obsessie met eten en gewicht, een negatief zelfbeeld, …

Bedankt om de tijd te nemen om dit artikel te lezen.

Heb je vragen of twijfels over je eigen gezondheid? Contacteer je huisarts.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.